11 Haziran 2016 Cumartesi

Spring Boot deploy war


Bildiğimiz gibi Spring Boot içerisinde Tomcat gömülü olarak geliyor ve projeyi çalıştırdığımız zaman bu sunucuyu kullanarak çalışıyor. Ancak biz yaptığımız herhangi bir çalışmayı bu şekilde sunuculara aktaramayız. Öncelikle web e taşıyabilmek için war şeklinde deploy etmeli ve içerisindeki Tomcat i pasif hale getirmeliyiz. Bu yazının konusu da tam olarak bu , öncelikle bu yazının kaynağını vererek başlayayım ;

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#howto-create-a-deployable-war-file

İlk olarak projemizin başlatıldığı class a SpringBootServletInitializer extend edip class ın içerisine override  SpringApplicationBuilder methodunu ekleyerek sunucunun main sınıfımızı bulmasını sağlıyoruz.


Sonrasında ise pom.xml içerisinde deploy türünü war olarak belirtiyoruz.
<packaging>war</packaging>

Son olarak pom.xml içerisine aşağıdaki gibi dependency ekleyerek projemizi sunucuda çalışabilir hale getiriyoruz.

Şimdilik bu kadar , size iyi eğlenceler!

0 yorum:

Yorum Gönder