8 Ocak 2015 Perşembe

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi

          Öncelikle bu çalışma benim staj projemdi ve 1 ay boyunca bu proje ile uğraştım. Bu benim ilk web sitesi çalışmam olduğu için son derece amatör bir iş oldu. Ama bir işte de uzmanlaşmak için bu tarz deneyimler şart. Bir anda kimse bir işte uzmanlaşamaz tabi ki. Geçen bu bir ay içerisinde CSS , JSF , Primefaces , Hibernate , Ajax gibi teknolojileri tanıma ve öğrenme çabasında oldum. Bu saydığım teknolojileri kullanabildiğim ölçüde staj projemde kullandım. Şuanda da yine aynı teknolojileri kullanarak yeni ve daha iyi bir proje çalışmam devam ediyor. Bitirdiğimde yine bu blog üzerinden paylaşırım. Aşağıda AHBS ' nin ne işe yaradığını kısmen anlatmaya çalıştım. Paragraf aralarında ise projemden aldığım ekran görüntüleri bulunmaktadır.
          Aile Hekimliği Bil Sistemi günümüzde neredeyse doktorların tamamının kullandığı bir sistemdir. AHBS doktorların kolay bir şekilde hasta bilgileri kayıt etmesini , güncellemesini , silmesini ve verilerin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Ayrıca bu sistemlerde ilaç bilgilileri , müdahale bilgileri , muayene bilgileri , randevu bilgileri , yeni doğan bilgileri gibi daha da çoğaltabileceğimiz bilgiler de saklanır. Aynı şekilde bu sistemler saklanan verileri işleyerek doktorun veya doktorun yanında bulunan hemşirenin işini kolaylaştırır. Örneğin yeni doğan kayıtları ile aşı takvimleri ve kontrol zamanları belirlenir , bu da takibi yapması gereken hemşirenin işini oldukça kolaylaştırır. Bu ve benzeri bilgilerin saklanabilmesi için her kullanıcının bilgisayarına yazılım ile birlikte yerel veritabanı kurulur.
          Bu sistemlerin doktorlar ve hemşireleri tarafından kullanılması Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Yukarıda bu sistemlerin bilgileri sakladığından ve bu bilgileri işleyerek doktor  ve hemşirenin işlerinin kolaylaştırdığından bahsettim. Diğer önemli bir özelliği ise hastalar ile ilgili yapılan işlemlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı veritabanına gönderilmesidir. Bu doktorları çifte iş yapmaktan kurtarmakta ve hızlı bir şekilde muayene yapmasını sağlamakta ve aynı zamanda hasta bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaktadır.

Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinde gerekli olan çeşitli raporlarda program içerisine dahil edilmiş olarak doktorların hizmetine sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı veritabanı ile hasta eşleştirme gibi özellikleri de vardır. Daha sayamayacağımız birçok özellikte bu sistemlerde bulunabilmektedir. Günümüzde sıkça kullanılan bu sistemler yeni oluşan şartlara göre sürekli gelişmesi gerekmektedir.
          Sonuç olarak bu sistemler doktorların her türlü ihtiyacına cevap verebilen , yapılan işlerin kaydını düzenli olarak tutan ve bunları bakanlığın veritabanına gönderen , çocuk izlem-gebe izlem ,aşı takvimi gibi hesaplamaları yapan sistemlerdir. Ancak bu tarz yapılacak olan projelerin uygulamaya konulabilmesi için gerekli bakanlıklar ve kurumlardan izin alınmalıdır.
1 yorum: