6 Ekim 2014 Pazartesi

Arduino Pil Voltajı Ölçme
           Bu yaptığım uygulama başlangıç seviyesindedir. Aslında Arduino ile yeni tanıştığım staj zamanlarında yapmıştım . Pilin voltajını dijital olarak ölçüp multimetredeki sonuçla aynı olması beni son derece mutlu etmişti. Temelde uygulamanın kodları Arduino’nun Example-->Basic-->Voltage uygulamasıdır. Ben ek olarak bunlara led bağlamıştım. Hem ledler ile hem de Serial Monitor ile pilin voltajını test edebiliyorum. Burada normal bir pilin voltajının 1.5 olduğunu dikkate alarak düşük orta iyi şeklinde seviyelendirmiştim. Uygulamanın amacı analog veri girişinden değer okumak ve yorumlamaktır. Uygulamanın kodları ve Fritzing ile oluşturduğum şeması aşağıda bulunmaktadır.

int iyi = 9;
int orta = 10;
int dusuk = 11;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(iyi,OUTPUT);
  pinMode(orta,OUTPUT);
  pinMode(dusuk,OUTPUT);
}

void loop() {
  int sensor = analogRead(A0);
  float voltaj = sensor * (5.0 / 1023.0);
  if(voltaj > 0.0 && voltaj <= 1.20){
    digitalWrite(dusuk,HIGH);
    Serial.print(voltaj);
    Serial.println("  Durum : Dusuk");
  }
  if(voltaj > 1.20 && voltaj <= 1.30){
    digitalWrite(dusuk,HIGH);
    digitalWrite(orta,HIGH);
    Serial.print(voltaj);
    Serial.println("  Durum : Normal");
  }
  if(voltaj > 1.50 && voltaj < 5.0){
    digitalWrite(dusuk,HIGH);
    digitalWrite(orta,HIGH);
    digitalWrite(iyi,HIGH);
    Serial.print(voltaj);
    Serial.println("  Durum : Iyi");
  }
  delay(1000);
  digitalWrite(dusuk,LOW);
  digitalWrite(orta,LOW);
  digitalWrite(iyi,LOW);
}
 


3 yorum: