1 Kasım 2013 Cuma

C# Karışık Konsol Örnekleri


1   1)    String işlemleri
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string a = "ömer";
            string b = a.ToUpper();//ToUpper küçük kelimeyi büyüğe çevirir.
            string c = b.ToLower();//ToLower büyük kelimeyi küçüğe çevirir.
            char[] dizi =new char[4] { 'ö', 'm', 'e', 'r' };
            string d = new string(dizi);//Dizinin elemanlarını d ye atıyor.
            string e = new string(dizi, 1, 2);//Dizinin "1".elemanından itibaren 2 tanesini "e" ye atıyor.
            string f = "  ömer , güvenir  ";
            string[] g = f.Split(',');//f deki ',' ile ayrılan alanları bölüp g dizisine attı.
            Console.WriteLine(g[1]);//"0" da ömer , "1" de güvenir kayıtlı.
            Console.WriteLine(f.IndexOf("g"));//"G"nin yerini tesbit edip dizinin kaçıncı elemanı olduğunu ekrana yazdırıyor.
            Console.WriteLine(f.Trim());//Trim cümlenin başındaki ve sonundaki bolukları siler.
            string h = f.Remove(5);//f deki 5. elemana kadar olanları h'ta tutuyor gerisini ise siliyor.
            string i = f.Insert(6, ",deneme,");//f deki 6. karakterden sonra yeni stringi ekleyerek i de tutar.
            string j = f.Replace("e", "g");//Bütün "e" harflerini "g" yapar ve j de tutar.
        }
    }
}

2) DateTime uygulaması
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace String_2
{

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //String Biçimlendirme
            string a = String.Format("{0:p}", 1.5);
            Console.WriteLine(a);
            //Saat ve tarih biçimlendirme
            DateTime d = DateTime.Now;
            Console.WriteLine("date time --> {0:d}", d);
            Console.WriteLine("date time --> {0:r}", d);
            Console.WriteLine("date time --> {0:s}", d);
            Console.WriteLine("date time --> {0:m}", d);
            Console.WriteLine("date time --> {0:u}", d);
            Console.WriteLine("date time --> {0:y}", d);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

3) Dizideki değerleri fonksiyonlar ile String ve int değere dönderme
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Deneme //Dizideki değerleri int ve string ifadeye çeviren fonksiyonlar
    {
        public static int[] Cevir(Array dizi)
        {
            int[] gecici = new int[dizi.Length];
            for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
                gecici[i] = Convert.ToInt32(dizi.GetValue(i));
            return gecici;
        }
        public static string[] Stringe(Array dizi)
        {
            string[] gecici = new string[dizi.Length];
            for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
                gecici[i] = dizi.GetValue(i).ToString();
            return gecici;
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] a = { "1", "2", "3" };
            int[] b = Deneme.Cevir(a);
            Console.WriteLine(b[0]);
            int[] c = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
            string[] d = Deneme.Stringe(c);
            Console.WriteLine(d[4]);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

4) Enum örneği
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Deneme
    {
       
       
    }
    class Program
    {
        enum veri { pzt, salı, çar, per, cum, cmt, pzr };
       
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] renk = {"red","blue","orange","pink","white","purple","aqua" };
            veri i;
            for (i = veri.pzt; i < veri.pzr; i++)
                Console.WriteLine(i + " : " + (int)i);
            for (i = veri.pzt; i < veri.pzr; i++)
                Console.WriteLine("Color of" + i + " is " + renk[(int)i]);
        }
    }
}

5) out kullanımına bir örnek
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class outdemo
    {
        public int donder(double a,out double b)
        {
            int tam;
            tam = (int)a;
            b = a - tam;
            return tam;
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            outdemo d = new outdemo();
            int x;
            double y;
            x = d.donder(10.125, out y);
            Console.WriteLine("Tam:{0}\nKesir:{1}",x,y);
        }
    }
}

6) ref ile iki sayının değerlerini değiştirmek
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
    class Swap
    {
        public void swap(ref int i,ref int j)
        {
           int t = i;
            i = j;
            j = t;
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a = 10;
            int b = 15;
            Console.WriteLine("a:{0}\nb:{1}",a,b);
            Swap s = new Swap();
            s.swap(ref a, ref b);
            Console.WriteLine("a:{0}\nb:{1}",a,b);
           
        }
    }
}

7) Operatör aşırı yükleme
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Zaman
    {
        public int Saat;
        public int Dakika;
        public int Saniye;
        public Zaman(int saat,int dakika,int saniye)
        {
            Dakika = dakika + saniye / 60;
            Saniye = saniye % 60;
            Saat = saat + dakika / 60;
            Dakika = dakika % 60;
        }
        public static Zaman operator+(Zaman a, Zaman b)
        {
            int toplamsaniye = a.Saniye + b.Saniye;
            int toplamdakika = a.Dakika + b.Dakika;
            int toplamsaat = a.Saat + b.Saat;
            return new Zaman(toplamsaat, toplamdakika, toplamsaniye);
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Zaman z1 = new Zaman(10,20,76);
            Zaman z2 = new Zaman(25, 35, 45);
            Zaman z3 = z1 + z2;
            Console.WriteLine("{0}.{1}.{2}" , z3.Saat,z3.Dakika,z3.Saniye);
        }
    }
}


0 yorum:

Yorum Gönder