19 Ekim 2013 Cumartesi

C++ Örnekleri 1


          Daha önceden C++ çalışırken yazdığım küçük programlar!

1)
//Balon Sıralama
#include <iostream>
#define boyut 5
void sirala(int [],int);

using namespace std;

int main(){
       int a[5] = {14,52,68,11,23};
       cout<<"Orjinal sıra:"<<endl;
       for(int j= 0;j < boyut;j++){
             cout<<a[j]<<"\t";
       }
       sirala(a,boyut);
       cout<<endl<<"Düzenlenmiş hali:"<<endl;
       for(int i = 0;i < boyut;i++){
             cout<<a[i]<<"\t";
       }
       return 0;
}
void sirala(int x[],int y){
       int i,j,k = 0;
       for(i = 0;i < y;i++){
             for(j = 0;j < y-1;j++){
                    if(x[j] < x[j+1]){
                           k = x[j];
                           x[j] = x[j+1];
                           x[j+1] = k;
                    }
             }
       }

}

2)
//Dizilerin Fonksiyonlara Gönderilmesi
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define boyut 5
void kup(int x[],int y){
       int i;
       for(i = 0;i < y;i++)
             printf("%d\n",x[i]*x[i]*x[i]);
}
int main(){
       int a[boyut] = {1,2,3,4,5};
       int i;
       kup(a,boyut);
       return 0;

}

3)
//klavyeden 0 sayısı girlene kadar sayıları diziye atayan, sonra bu sayıların ortalamasını ekrana yazdıran program.//
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int ort();
int sayi[100];
int i;
int elsayi;

int main() {
       i = 0;
       do{
             printf("Bir sayı yazınız:");
             scanf("%d",&sayi[i]);
             i += 1;
       }
       while(sayi[i - 1] != 0);
       elsayi = i - 1;
       printf("Ortalma :%d",ort());
}


int ort() {
       int i,sonuc;
       sonuc = 0;
       for(i = 1;i < elsayi;i++ )
             sonuc += sayi[i];
       sonuc /= elsayi;
       return sonuc;

}

4)
//İstediğimiz sıradaki fibonacci sayısını bulan program
#include <iostream>

using namespace std;
int fibo(int);
int main(){
       int a;
       cout<<"Bir sayı giriniz:";
       cin>>a;
       fibo(a);
       cout<<a<<". fibonacci sayısı :"<<fibo(a);
       return 0;
}

int fibo(int x){
       if(x == 0)return 0;
       if(x == 1)return 1;
       return fibo(x-1) + fibo(x-2);

}

5)
//Göstericiler dizinin ilk elemanın adresini gösterir.Parantez içerisinde Her işlem yapılabilir.      
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define boyut 5

int main(){
       int *a,*b;
       int x[boyut] = { 111,222,43,4,5 };
       a = x;
       printf("%d\n",*a);
       printf("%d\n",*(a+1));
       printf("%d\n",*(a+2));
       printf("%d\n",*(a+1)*2);
       return 0;
}

6)
//Class nesne yapısına örnek olarak basit hesaplar yapan program   
#include<iostream>

using namespace std;

class hesap{
public:
       int carp(int,int);
       int bol(int,int);
       int topla(int,int);
};

int hesap::carp(int x, int y){
       return x*y;
}
int hesap::bol(int x, int y){
       return x / y;
}
int hesap::topla(int x, int y){
       return x + y;
}
int main(){
       int a,b,c;
       hesap h;
       cout << "2 sayı yazınız:";
       cin >> a >> b;
       cout <<"Asagıdaki işlemlerden birisini seciniz"
             "\n1.Carp""\n2.Bol""\n3.Topla""\nSeciminiz:";
       cin >> c;
       if(c == 1){
             cout << "Carpım Sonucu:"<<h.carp(a,b);
       }
       if(c == 2){
             cout <<"Bolum sonucu:"<<h.bol(a,b);
       }
       if(c == 3){
             cout << "Toplam sonucu:"<<h.topla(a,b);
       }
       if(c != 1 && c != 2 && c != 3){
             cout <<"Yanlıs secim yaptınız";
       }
       return 0;

}

0 yorum:

Yorum Gönder