23 Ağustos 2013 Cuma

Php 6 -- ? operatörü , Döngüler1


? Operatörü

                “?”  kullanımını anlayabilmek için aşağıdaki örnek koda bakalım.

<?php
    $a = 12;
    echo $a >= 13 ? "Doğru" : "Yanlış";
    ?>

                Burada soru işareti kendinden önceki ifadenin doğruluğunu kontrol ediyor , eğer doğru ise “ : ” önceki ifadeyi ekrana yazdırıyor , eğer yanlış ise “ : ” sonraki ifadeyi yazdırıyor. Bu örnek için tarayıcıda Yanlış yazdığını görebiliriz.

Bu tarz bir kullanım sadece ekrana yazdırırken değil bir çok yerde kullanılabilir. Örnek;

<?php
    $a = 12;
    $b = 13;
    $c = 14;
    ++$c;
    $c = $c == 15 ? $b : $a;
    echo $c;
    ?>

                Bu örnekte c değişkeninin değeri 14 ten 15 e yükselttik , ve c değişkeninin değerini 15 e eşitse b değişkenine değilse a değişkenine eşitlemiş olduk. C değişkeninin değeri 15 olduğu için tarayıcımızda 13 yazdığını görebiliriz.

Döngüler

                a.for Döngüsü

                Komutları istediğimiz sayıda tekrarlamak için for döngülerini kullanabiliriz. Örneğin ekrana 5 tane Merhaba Dünya yazmasını istiyoruz. Bu iş için for döngüsünü kullanabiliriz.

<?php
    for($i = 0;$i < 5;$i++){
        echo "Merhaba Dünya! <br>";
    }
    ?>

                Döngü değişkenimiz i için başlangıç değerimiz 0 , ve i değişkenimizin değeri her işlemden sonra bir arttırılıyor.($i++) i değişkenimizin değeri 5 olduğunda 5 < 5 olmadığı için döngü sonlanıyor.

<?php
    $a = 0;
    for($i = 5;$i < 25;$i += 5){
        $a += $i ;
        print $a;
        print "<br>";
    }
    ?>

                Bu döngüde ise i değişkeninin başlangıç değeri 5 ve her seferinde değeri 5 artıyor. İ değişkeninin değeri 25 e eşit olduğunda döngü sonlanıyor. Döngünün içerisindeki koda bakacak olursak eğer  , başlangıçta değeri 0 olan a değişkeninin değeri ise her bir işlemde i değişkeninin değeri ile toplanıp ekrana yazdırılıyor. Tarayıcıda sırası ile 5–15-30-50 yazdığını görebilirsiniz.

                b.while Döngüsü

                while döngüsünde belirlenen koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki komutlar tekrarlanır. Bu sefer de while döngüsü ile ekrana 5 kez Merhaba Dünya yazdıralım.

<?php
    $a = 1;
    while ($a <= 5){
        echo "Merhaba Dünya! <br>";
        $a++;
    }
    ?>

                Buradaki koşul ifadelerine çok dikkat etmeliyiz. Eğer ki koşul ifadesini yanlış belirtirsek sonsuz döngü içerisine girebilir. Basit bir örnek olarak yukarıdaki kodun koşul ifadesini $a > 1 olarak değiştirdiğimde(a her zaman 1 den büyük oluyor) sonsuz döngüye giriyor ve tarayıcıda bir türlü sayfa yükleme işlemini bitiremiyor.


0 yorum:

Yorum Gönder