22 Ağustos 2013 Perşembe

Php 5 -- Kontrol Yapıları


                e.Arttırma ve Azaltma Operatörleri

“++$a” , “--$a” , “$a++” , “$a--” şeklinde kullanılan operatörlerdir. “++$a” ile “$a++” her ikisi de $a nın değerini 1arttırır , ancak kullanım şekilleri farklıdır. Aynı şekilde “--$a” ile “$a--” her ikisi de $a nın değerini 1azaltır ama bunlarında kullanım şekilleri farklıdır. Bu farkı aşağıdaki kodlar ile anlamaya çalışalım.

<?php
    $a = 12;
    print ++$a;
    print "<br>";
    $b = 8;
    print $b++;
    print "<br>";
    $c = 11;
    print --$c;
    print "<br>";
    $d = 5;
    print $d--;
    print "<br>";
    ?>

                Yukarıdaki kodda $a değişkeninin değerini 13 olarak ekrana yazdırırken $b değişkeninin değerini hiç değiştirmeden 8 olarak ekrana yazdırdı. Bu iki kullanım arasındaki fark budur işte. Değişkenden önce kullanılan “++” işareti , işlemden önce değerini arttırırken sonda kullanılan ise işlemden sonra değerini bir arttırır. “--” için de aynı durum geçerlidir.

                f.String İfadeler İçin “.” Operatörü

                String ifadelerde iki string ifadeyi birbirine bağlamak için “.” Operatörü kullanıldığını önceki yazılarımızda değinmiştik.

Kontrol Yapıları

                İf yapısı

                Eğer anlıma gelir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

 if(koşul){
    komut // Doğru ise
}

<?php
    $a = 12;
    if($a == 12){
        echo "a 12 değerine eşittir.";
    }
    ?>

                Burada “==” ifadesi ile $a değişkeninin değeri eşit olup olmadığı if ile kontrol ediliyor. Eğer doğru ise “echo” komutu uygulanıyor.(“=” ifadesi eşit , “==”  ifadesi eşit mi? anlamındadır.)

                else Yapısı

                Else yapısı ise if yapısından hemen sonra kullanılır. İf içerisindeki koşul doğru ise if in komutu yanlış ise else nin komutu yürütülür.

 if(koşul){
     komut // Doğru ise
} else {
     komut // Yanlış ise
}

<?php
    $a = 12;
    if($a == 13){
        echo "Doğru";
    } else {
        echo "Yanlış";
    }
    ?>

             switch – case Yapısı

             Bu yapıda belirlenen bir değişkenin farklı durumları için farklı komutlar yürütülmesini sağlar.

switch(değişken){
            case durum1: komut
                     break;
            case durum2: komut
                     break;

             İhtiyacımız kadar case yapısı ekleyebiliriz.

             Şimdi bir örnek üzerinden düşünelim. Ekranda 4 seçeneğim numaralandırılmış halde ve bunlar sırası ile toplama , çıkarma , bölme , çarpma. Yapmak istediğim değişkeni seçim adlı değişken ile belirliyorum. Case yapısı ile toplama için toplama işlemini , bölme için bölme komutumu yazıyorum.

<?php
    $a = 12;
    $b = 14;
    $secim = 1;
    switch ($secim){
        case 1 : echo $a + $b ; break;
        case 2 : echo $a - $b ; break;
        case 3 : echo $a / $b ; break;
        case 4 : echo $a * $b ; break;
    }
    ?>


0 yorum:

Yorum Gönder