20 Ağustos 2013 Salı

Php 4 -- Çok Boyutlu Diziler , Operatörler


                b.Çok Boyutlu Diziler

                Bir önceki yazımızda tek boyutlu diziler tanımlamıştık. Diziler 2 , 3 ve daha çok boyutlu olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki kodu inceleyerek çok boyutlu dizileri kolay bir şekilde kavrayabiliriz.

<?php
    $tel["Htc"]["ekran"] = 4.0;
    $tel["Htc"]["fiyat"] = 500;
    $tel["Nokia"]["ekran"] = 3.7;
    $tel["Nokia"]["fiyat"] = 400;
    ?>

                Bu örnekte iki boyutlu bir dizide telefon markalarını ve özelliklerini tanımlamış olduk. Şimdi de dizi içerisinde sayı kullanarak bu işlemi gerçekleştirelim.

<?php
    $tel[0][0] = 4.0;
    $tel[0][1] = 500;
    $tel[1][0] = 3.7;
    $tel[1][0] = 400;
    ?>

                Bu örnekte ise string yerine dizi içerisinde sayı kullanarak dizimizi tanımlamış olduk.

                Çok boyutlu dizilerimizi aşağıdaki, gibi de tanımlayabiliriz.

<?php
    $dizi = array(array('1' , '2' , ' ' ),
                  array('3', ' ' ,'4' ),
                  array(' ' , '5' , '6' ));
    ?>

                Tek tırnak içerisinde değerlerimizi tanımladığımıza dikkat edelim.

Sabitler

                Sabitler bir değişkenin içeriğinin sabitlenmesi ve bu içeriğin değiştirilmemesi için kullanılır. Php de bir değişkeni sabitlemek için “define($isim , $değer)” fonksiyonu kullanılır. Sabitlediğimiz değişkenin içeriğini program içerisinde değiştirmeyi denersek hata ile karşılaşırız.

<?php
    define($pi , 3.14);
    ?>

                Yukarıdaki kod ile pi sayısını sabitlemiş olduk.

Operatörler

                a.Aritmetik Operatörler

Operatör
Amaç
+
Toplama
-
Çıkarma
*
Çarpma
/
Bölme
%
Kalan

                b.Atama Operatörleri

Operatör
Kullanımı
Eşdeğeri
+=
&a += &b
&a = &a + &b
-=
&a -=&b
&a = &a - &b
*=
&a *=&b
&a = &a * &b
/=
&a /=&b
&a = &a / &b
%=
&a %=&b
&a = &a % &b

                c.Karşılaştırma Operatörleri

Operatör
Anlamı
Kullanımı
==
Eşit
$a == 9
!=
Eşit Değil
$a != 5
< 
Küçük
&a < 12
> 
Büyük
&a > 12
<=
Küçük Eşit
&a <= 6
>=
Büyük Eşit
&a >= 3

                d.Mantıksal Operatörler

Operatör
Anlamı
Kullanımı
&&
Ve(and)
&a = 5 && &b > 4
and
Ve(and)
&a = 5 && &b > 4
||
Veya(or)
&a = 5 || &b > 4
or
Veya(or)
&a = 5 || &b > 4
!
Değil
!(&a == 5)

                Bu karşılaştırma operatörleri genelde döngülerde ve koşul ifadelerinde kullanılır. Buradaki == ifadesi ile = ifadesi aynı gibi gözükebilir ancak kullanım alanları farklıdır. Bunu koşul ve döngü ifadelerine geldiğimizde daha detaylı inceleriz. Aynı şekilde mantıksal operatörleri de daha sonra detaylıca inceleriz.

                

0 yorum:

Yorum Gönder