19 Ağustos 2013 Pazartesi

Php 3 -- Sayılar , Diziler

Sayılar

                Sayı türündeki verilerin saklandığı değişkenlerdir. Tamsayılar ve ondalıklı sayıları bu değişkenlerde saklayabiliriz. Örnek uygulama için aşağıdaki kodlara göz atalım.

<html>
    <head>
    <title>Uygulama</title>
</head>
<body>
    <?php
    $sayi1 = 15;
    $sayi2 = 15.5;
    $sayi3 = $sayi1 + $sayi2;
    echo $sayi3;
    echo "<br>";
    echo (($sayi1 + $sayi3) - 0.5) / 15;
    echo "<br>";
    $sayi3 += $sayi2;
    echo $sayi3;
    echo "<br>";
    $sayi4 = $sayi1 % 4;
    echo $sayi4;
    ?>
</body>
</html>

                Yukarıdaki kodu tarayıcımızda çalıştırdığımız zaman sırası ile 30.5 , 3 , 46 ve 3 sonuçlarının alt alta yazdırıldığını görürüz. Gördüğünüz gibi tam sayı ve ondalıklı sayı aynı şekilde tanımlanıyor. Değişkenlere sayıları atadıktan sonra değişken isimleri arasında istediğimiz işlemleri uygulayabiliriz. İşlemlerimiz işlem önceliğine göre öncelikle parantez içerisinden başlar. String değişkenlerde “.=” ifadesinin “+=” ifadesine denk olduğunu belirtmiştik , sayı türündeki değişkenlerde ise direk olarak “+=” ve “-=” ifadesini kullanabiriz.$sayi4 değişkeni için sayı atarken “%” işaretini kullandık , bu ifade kalan anlamına gelmektedir.

Diziler

a.Tek Boyutlu Diziler

                Birden çok verinin tutulduğu değişkentipi olarak tanımlayabiliriz. String türündeki değişkenlerde de aslında birer karakter dizisidir. Dizilerin tanım ve kullanım şekillerini aşağıdaki kodda görebiliriz.

    <?php
    $dizi[0] = "salı";
    $dizi[1] = "cuma";
    $dizi[3] = "pazar";
    echo ($dizi[0]);
    ?>

                Yukarıdaki gibi dizimizi tanımlıyoruz. Bu kodu çalıştırırsak eğer ekranda salı yazdığını görebiliriz. Ayrıca dizinin ilk elemanının $dizi[0] olduğuna dikkat edelim. Dizinin içerisindeki sayı 0 dan başlar. Tanımladığımız her bir dizide bu durum aynıdır.

                Dizilerimizi aşağıdaki gibi de tanımlayabiliriz.

<?php
    $dizi[] = 13;
    $dizi[] = 15;
    $dizi[] = 20;
    echo ($dizi[1]);
    ?>

Bu şekilde tanımladığımız dizilerimizde ilk tanımladığımız değer $dizi[0] , ikinci tanımladığımız $dizi[1] olarak sırası üzerine atanır. Yukarıdaki kodu tarayıcıda çalıştırdığımızda ekranda 15 yazacaktır. Bu şekilde sayı yazmak yerine “[ ]” içerisine string ifadeler de ekleyebiliriz.

<?php
    $dizi["deneme"] = 13;
    echo ($dizi["deneme"]);
    ?>

                Yukarıdaki kodu uygularsak yine tarayıcı ekranında 13 yazdığını görebiliriz.


0 yorum:

Yorum Gönder