17 Ağustos 2013 Cumartesi

Php 2 -- String Değişkenler


Php de değişkenler tanımlanırken değişken isminden önce $ işaretinin getirilmesi gerekmektedir. Değişken ismi verilirken boşluk kullanılmaz ve büyük küçük harf farkı vardır. Ayrıca değişken isimleri alt tire( _ ) ve harf ile başlamalıdır. Değişik simge ve rakamlar kullanamayız.

<html>
    <head>
    <title>Uygulama1</title>
</head>
<body>
    <?php
    $_sayi = 13;
    print $_sayi;
    ?>   
    <br/>
    <?php
    $isim = "Ali";
    echo $isim;
    ?>
</body>
</html>

                Yukarıdaki kodda $_sayi değişkeninin başında alt tire kullandığımıza dikkat edelim.$_sayi değişkeni ile bir sayıyı $isim ile bir ismi tuttuk.

String Değişkenler

                String değişkenler yazıların tutulduğu değişkenlerdir. Örneğin yukarıdaki kodda $isim bir String ifadedir ve “Ali” şeklindeki bir yazıyı tutmaktadır.

                Aşağıdaki kodda ise Php de String ifade kullanımına dair örnekler bulunmaktadır.

<html>
    <head>
    <title>Uygulama2</title>
</head>
<body>
    <?php
        $degisken1 = "Hello";
        $degisken2 = "  World!";
        echo $degisken1.$degisken2;
       
        echo "<br/>";
       
        $degisken3 = $degisken1;
        $degisken3 .= $degisken2;
        print $degisken3;
    ?>
</body>
</html>

                Yukarıdaki kodda degisken1 ve degisken2 isimli değişkenler tanımladım ve bunlara birer String ifade atadım. Burada ekrana yazdır komutu olan echo dan sonraki değişken isimlerinin ortasına eklediğim noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bu nokta diğer programlama dillerinden bilenler için oradaki “+” işareti ile ayni görevi yapmaktadır. Bu şekilde bir kullanım ile ben birbirinden bağımsız 2 değişkeni birbirine bağlayarak ekrana yazdırmış oldum.

                Değişken3 önce degisken1 i atadım sonra  “.=” kullanımı ile degisken2 yi degisken3 e eklemiş oldum. Bunu ekrana yazdırdığımda “Hello World!” yazısı karşımıza çıkacaktır. Yine diğer programlama dillerini bilenler için bu kullanım “+=” ve ya “-=” kullanımının aynısıdır.

Bazı String fonksiyonlar ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

Fonksiyon
Kullanım Amacı
str_word_count($string_ifade);
Kelime sayısını belirler
strlen($string_ifade);
Harf sayısını belirler
strtoupper($string _ifade);
Harflerin hepsini büyük harf yapar
strtolower($string _ifade);
Harflerin hepsini küçük harf yapar
ucfirst($string _ifade);
En baştaki harfi büyük harf yapar
ucwords($string _ifade);
Kelimelerin başındaki harfleri büyük harf yapar


0 yorum:

Yorum Gönder