24 Ağustos 2013 Cumartesi

Inkscape Ders 5

Inkscape i biraz da olsa öğrendik diyebiliriz. Artık kendimizce şekiller oluşturabiliyoruz ancak çoğu zaman çizimlerimizde oluşturduğumuz şekillerin altta veya üstte olması gerekecektir. Dilerseniz bu yazımızda da şekillerimizi nasıl alt veya üst konuma getirebiliriz ve bu şekilleri nasıl birleştiririz  bunun üzerinde duralım.

Bunu bir şapka örneği ile yapalım. Öncelikle daire/oval aracımla bir küçük bir de büyük elips çiziyorum. Şapkanın orta kısmı için aşağıda resmi bulunan çizgi aracımla bir dörtgen çiziyorum. Çizdiğim şekiller tam olarak aşağıdaki gibidir.

Çizgi aracımla çizdiğim dörtgeni ikinci sıradaki düğüm aracımla köşelerindeki noktalardan tutarak düzgün bir dörtgen haline getiriyorum. Yine aynı aracımı kullanarak bu dörtgenin alt kısmını tutup aşağı doğru sürüklüyorum ve oval bir görüntü elde ediyorum.

Şimdi üzerindeki elipsi dörtgenin üzerine yerleştirmeliyiz. Ama elipsi dörtgenin üzerine getirdiğimde elipsin bir kısmı dörtgenin arkasında kaldı , oysa benim istediğim elipsin tamamının dörtgenin üzerinde gözükmesiydi.
Yukarıda bahsettiğim gibi bir durumla karşılaşırsam yani çizdiğim iki şeklin hangisinin üstte veya altta olmasını istiyorsam bunu aşağıdaki resmini paylaştığım butonlar ile yapıyorum. Tabi ki bu işlemi şeklim seçim aracım ile seçili iken yapabiliyorum.

Şimdi de alttaki büyük elipsimi yukarıdaki butonlardan en aşağı(en soldaki) olanını seçiyorum. Böylece istediğim görüntüyü elde edebiliyorum. Küçük değişikliklerle basit bir şapka yapmış olduk.

Yaptığımız bu şapka örneği üzerinden birbirinden bağımsız şekilleri öncelikle birlikte seçiyoruz. Bu işi yaparken Shift e basılı tutarak birleştirmek istediğimiz şekillere tıklıyoruz , sonra yukarıdaki seçeneklerden Yol u seçiyoruz. İşte burada birleştirme seçenekleri mevcut.


Ayrıca çizdiğimiz şekle filtre ekleyerek daha ilginç görüntüler elde edebiliriz.
 


23 Ağustos 2013 Cuma

Php 6 -- ? operatörü , Döngüler1


? Operatörü

                “?”  kullanımını anlayabilmek için aşağıdaki örnek koda bakalım.

<?php
    $a = 12;
    echo $a >= 13 ? "Doğru" : "Yanlış";
    ?>

                Burada soru işareti kendinden önceki ifadenin doğruluğunu kontrol ediyor , eğer doğru ise “ : ” önceki ifadeyi ekrana yazdırıyor , eğer yanlış ise “ : ” sonraki ifadeyi yazdırıyor. Bu örnek için tarayıcıda Yanlış yazdığını görebiliriz.

Bu tarz bir kullanım sadece ekrana yazdırırken değil bir çok yerde kullanılabilir. Örnek;

<?php
    $a = 12;
    $b = 13;
    $c = 14;
    ++$c;
    $c = $c == 15 ? $b : $a;
    echo $c;
    ?>

                Bu örnekte c değişkeninin değeri 14 ten 15 e yükselttik , ve c değişkeninin değerini 15 e eşitse b değişkenine değilse a değişkenine eşitlemiş olduk. C değişkeninin değeri 15 olduğu için tarayıcımızda 13 yazdığını görebiliriz.

Döngüler

                a.for Döngüsü

                Komutları istediğimiz sayıda tekrarlamak için for döngülerini kullanabiliriz. Örneğin ekrana 5 tane Merhaba Dünya yazmasını istiyoruz. Bu iş için for döngüsünü kullanabiliriz.

<?php
    for($i = 0;$i < 5;$i++){
        echo "Merhaba Dünya! <br>";
    }
    ?>

                Döngü değişkenimiz i için başlangıç değerimiz 0 , ve i değişkenimizin değeri her işlemden sonra bir arttırılıyor.($i++) i değişkenimizin değeri 5 olduğunda 5 < 5 olmadığı için döngü sonlanıyor.

<?php
    $a = 0;
    for($i = 5;$i < 25;$i += 5){
        $a += $i ;
        print $a;
        print "<br>";
    }
    ?>

                Bu döngüde ise i değişkeninin başlangıç değeri 5 ve her seferinde değeri 5 artıyor. İ değişkeninin değeri 25 e eşit olduğunda döngü sonlanıyor. Döngünün içerisindeki koda bakacak olursak eğer  , başlangıçta değeri 0 olan a değişkeninin değeri ise her bir işlemde i değişkeninin değeri ile toplanıp ekrana yazdırılıyor. Tarayıcıda sırası ile 5–15-30-50 yazdığını görebilirsiniz.

                b.while Döngüsü

                while döngüsünde belirlenen koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki komutlar tekrarlanır. Bu sefer de while döngüsü ile ekrana 5 kez Merhaba Dünya yazdıralım.

<?php
    $a = 1;
    while ($a <= 5){
        echo "Merhaba Dünya! <br>";
        $a++;
    }
    ?>

                Buradaki koşul ifadelerine çok dikkat etmeliyiz. Eğer ki koşul ifadesini yanlış belirtirsek sonsuz döngü içerisine girebilir. Basit bir örnek olarak yukarıdaki kodun koşul ifadesini $a > 1 olarak değiştirdiğimde(a her zaman 1 den büyük oluyor) sonsuz döngüye giriyor ve tarayıcıda bir türlü sayfa yükleme işlemini bitiremiyor.


22 Ağustos 2013 Perşembe

Php 5 -- Kontrol Yapıları


                e.Arttırma ve Azaltma Operatörleri

“++$a” , “--$a” , “$a++” , “$a--” şeklinde kullanılan operatörlerdir. “++$a” ile “$a++” her ikisi de $a nın değerini 1arttırır , ancak kullanım şekilleri farklıdır. Aynı şekilde “--$a” ile “$a--” her ikisi de $a nın değerini 1azaltır ama bunlarında kullanım şekilleri farklıdır. Bu farkı aşağıdaki kodlar ile anlamaya çalışalım.

<?php
    $a = 12;
    print ++$a;
    print "<br>";
    $b = 8;
    print $b++;
    print "<br>";
    $c = 11;
    print --$c;
    print "<br>";
    $d = 5;
    print $d--;
    print "<br>";
    ?>

                Yukarıdaki kodda $a değişkeninin değerini 13 olarak ekrana yazdırırken $b değişkeninin değerini hiç değiştirmeden 8 olarak ekrana yazdırdı. Bu iki kullanım arasındaki fark budur işte. Değişkenden önce kullanılan “++” işareti , işlemden önce değerini arttırırken sonda kullanılan ise işlemden sonra değerini bir arttırır. “--” için de aynı durum geçerlidir.

                f.String İfadeler İçin “.” Operatörü

                String ifadelerde iki string ifadeyi birbirine bağlamak için “.” Operatörü kullanıldığını önceki yazılarımızda değinmiştik.

Kontrol Yapıları

                İf yapısı

                Eğer anlıma gelir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

 if(koşul){
    komut // Doğru ise
}

<?php
    $a = 12;
    if($a == 12){
        echo "a 12 değerine eşittir.";
    }
    ?>

                Burada “==” ifadesi ile $a değişkeninin değeri eşit olup olmadığı if ile kontrol ediliyor. Eğer doğru ise “echo” komutu uygulanıyor.(“=” ifadesi eşit , “==”  ifadesi eşit mi? anlamındadır.)

                else Yapısı

                Else yapısı ise if yapısından hemen sonra kullanılır. İf içerisindeki koşul doğru ise if in komutu yanlış ise else nin komutu yürütülür.

 if(koşul){
     komut // Doğru ise
} else {
     komut // Yanlış ise
}

<?php
    $a = 12;
    if($a == 13){
        echo "Doğru";
    } else {
        echo "Yanlış";
    }
    ?>

             switch – case Yapısı

             Bu yapıda belirlenen bir değişkenin farklı durumları için farklı komutlar yürütülmesini sağlar.

switch(değişken){
            case durum1: komut
                     break;
            case durum2: komut
                     break;

             İhtiyacımız kadar case yapısı ekleyebiliriz.

             Şimdi bir örnek üzerinden düşünelim. Ekranda 4 seçeneğim numaralandırılmış halde ve bunlar sırası ile toplama , çıkarma , bölme , çarpma. Yapmak istediğim değişkeni seçim adlı değişken ile belirliyorum. Case yapısı ile toplama için toplama işlemini , bölme için bölme komutumu yazıyorum.

<?php
    $a = 12;
    $b = 14;
    $secim = 1;
    switch ($secim){
        case 1 : echo $a + $b ; break;
        case 2 : echo $a - $b ; break;
        case 3 : echo $a / $b ; break;
        case 4 : echo $a * $b ; break;
    }
    ?>


21 Ağustos 2013 Çarşamba

Inkscape Ders 4

İlk olarak Gradient aracımız ile renk geçişlerimizi nasıl oluşturacağımıza bakalım. Bunun için öncelikle kare/dörtgen aracım ile bir dörtgen çiziyorum. Çizdiğim şeklin rengini değiştirmek için sol alt köşedeki doldur yazısına çift tıklıyorum ve doldur çiz penceremi açıyorum , ardından “Dairesel Renk Geçişini” seçiyorum.                Bu şekli elde ettikten hemen sonra aşağıdaki şekli bulunan gradient aracımı seçiyorum.

                Şimdi renk geçişi ile çok güzel şekiller elde edebilirim. Aşağıdaki şeklimde merkezden çıkan iki çizgiden herhangi birisinin üzerine gelip çift tıklıyorum ve bir alttaki resimdeki gibi iki yeni kare daha ekleniyor. Bu kareleri tutup sürüklediğim zaman Doldur ve Çiz penceremde renk ayarı seçili hale geliyor. Buradan istediğimiz rengi seçip ilginç şekiller elde edebiliriz.

                Yukarıdaki resimleri belirttiğim şekilde kareler ekledim ve renkleri değiştirerek aşağıdaki son resmimi elde ettim.

                Şimdi de diğer bir çizim aracımız olan çizgi aracımıza göz atalım. Simgesi aşağıdaki gibi olan çizgi aracımızı seçelim. Seçim için klavyeden “b” kısa yolunu da kullanabiliriz.
                Çizim için ekrana tıkladığımızda düz bir çizgi çizdiğini görebiliriz. Çizimi sonlandırmak için çift tıklamalıyız. Başladığımız noktada sonlandırmak istiyorsak başlangıçta gözüken kareye tıklamalıyız.
                Bu çizdiğimiz şekil çok düzgün oldu ama biz şeklimizde bazı yerlere eğim vermek istiyoruz.Bu iş için ikinci sıradaki yol aracımızı seçelim.(Yukarıdaki) Seçtiğimizde karelerden sürükleyerek şeklin yerini değiştirebiliriz , eğim vermek içinse düz çizgilerin üzerine gelip sürüklememiz yeterli olacaktır.


                

               Ayrıca daha hassas ayarlamalar için aşağıdaki resmi bulunan butonlara basarak daha çok düğüm ekleyebilir ve ya silebiliriz.(Düğümleri kullanarak yolu düzenle , 2. Sıradaki seçim aracı seçili iken).Nokta ekleyebilmek veya silebilmek için çizgimize tıklayarak noktanın ekleneceği yeri belirtmemiz gerekir.Aşağıdaki butonlar ekranın sol üst köşesinde bulunmaktadır.


         
     


              Bugün ki öğrendiklerimle aşağıdaki gibi bir kelebek elde edebildim!

  

20 Ağustos 2013 Salı

Php 4 -- Çok Boyutlu Diziler , Operatörler


                b.Çok Boyutlu Diziler

                Bir önceki yazımızda tek boyutlu diziler tanımlamıştık. Diziler 2 , 3 ve daha çok boyutlu olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki kodu inceleyerek çok boyutlu dizileri kolay bir şekilde kavrayabiliriz.

<?php
    $tel["Htc"]["ekran"] = 4.0;
    $tel["Htc"]["fiyat"] = 500;
    $tel["Nokia"]["ekran"] = 3.7;
    $tel["Nokia"]["fiyat"] = 400;
    ?>

                Bu örnekte iki boyutlu bir dizide telefon markalarını ve özelliklerini tanımlamış olduk. Şimdi de dizi içerisinde sayı kullanarak bu işlemi gerçekleştirelim.

<?php
    $tel[0][0] = 4.0;
    $tel[0][1] = 500;
    $tel[1][0] = 3.7;
    $tel[1][0] = 400;
    ?>

                Bu örnekte ise string yerine dizi içerisinde sayı kullanarak dizimizi tanımlamış olduk.

                Çok boyutlu dizilerimizi aşağıdaki, gibi de tanımlayabiliriz.

<?php
    $dizi = array(array('1' , '2' , ' ' ),
                  array('3', ' ' ,'4' ),
                  array(' ' , '5' , '6' ));
    ?>

                Tek tırnak içerisinde değerlerimizi tanımladığımıza dikkat edelim.

Sabitler

                Sabitler bir değişkenin içeriğinin sabitlenmesi ve bu içeriğin değiştirilmemesi için kullanılır. Php de bir değişkeni sabitlemek için “define($isim , $değer)” fonksiyonu kullanılır. Sabitlediğimiz değişkenin içeriğini program içerisinde değiştirmeyi denersek hata ile karşılaşırız.

<?php
    define($pi , 3.14);
    ?>

                Yukarıdaki kod ile pi sayısını sabitlemiş olduk.

Operatörler

                a.Aritmetik Operatörler

Operatör
Amaç
+
Toplama
-
Çıkarma
*
Çarpma
/
Bölme
%
Kalan

                b.Atama Operatörleri

Operatör
Kullanımı
Eşdeğeri
+=
&a += &b
&a = &a + &b
-=
&a -=&b
&a = &a - &b
*=
&a *=&b
&a = &a * &b
/=
&a /=&b
&a = &a / &b
%=
&a %=&b
&a = &a % &b

                c.Karşılaştırma Operatörleri

Operatör
Anlamı
Kullanımı
==
Eşit
$a == 9
!=
Eşit Değil
$a != 5
< 
Küçük
&a < 12
> 
Büyük
&a > 12
<=
Küçük Eşit
&a <= 6
>=
Büyük Eşit
&a >= 3

                d.Mantıksal Operatörler

Operatör
Anlamı
Kullanımı
&&
Ve(and)
&a = 5 && &b > 4
and
Ve(and)
&a = 5 && &b > 4
||
Veya(or)
&a = 5 || &b > 4
or
Veya(or)
&a = 5 || &b > 4
!
Değil
!(&a == 5)

                Bu karşılaştırma operatörleri genelde döngülerde ve koşul ifadelerinde kullanılır. Buradaki == ifadesi ile = ifadesi aynı gibi gözükebilir ancak kullanım alanları farklıdır. Bunu koşul ve döngü ifadelerine geldiğimizde daha detaylı inceleriz. Aynı şekilde mantıksal operatörleri de daha sonra detaylıca inceleriz.