20 Temmuz 2013 Cumartesi

Android 5 (Yeni Ekran Oluşturma)         Yeni bir android projesi oluşturuyorum. Bu uygulamada yapmak istediğim bir butona basıldığında yeni bir ekranın açılması.

                İlk açılan ekranım layout klasörünün altındaki activity_main.xml dir. Ben burada butona basıldığında açılacak ekranımı oluşturmalıyım. Bu yüzden “layout” klasörü üzerinde sağ tık ve açılan pencereden “New --> Other --> Android XML File” seçeneğini seçiyorum. Burada ben “ekran” adını verip OK diyerek yeni xml dosyamı oluşturdum. Yeni ekranımda gözükmesini istediğim yazım için textview sürükleyip bırakıyorum. Textview e çift tıklayıp xml in kod kısmına geçiyorum ve text yazan yere  “@string/deneme” şeklinde yazıyorum , sonra “values” klasörü altındaki “strings.xml” i açıp deneme adında bir string oluşturuyorum. Son olarak textview in boyutunu ve konumunu değiştiriyorum. Bu ekran için yapacaklarım bu kadar. Temelde görüntüm aşağıdaki gibi oldu;              Yeni ekranımı oluşturdum ama bir de  bununla bağlantılı bir java sınıfımda olmalı , bu yüzden “src --> com.example...” yani main_activty.java dosyamın olduğu yere geliyorum ve buraya yeni bir Class oluşturuyorum.(ekran.java) Bu class a Activity i extends ediyorum. Daha sonra derleyicinin üst sekmesinde bulunan “Source --> Override/Implement Methods” seçiyorum ve buradan “onCreate(Bundle)” metodunu ekliyorum. Eklediğim metodun içerisine de xml dosyam ile ilişkilendirmek için aşağıdaki kodu ekliyorum

setContentView(R.layout.ekran);

                Yeni oluşturduğum Class aşağıdaki gibi oldu

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class ekran extends Activity{

            @Override
            protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                        // TODO Auto-generated method stub
                        super.onCreate(savedInstanceState);
                        setContentView(R.layout.ekran);
            }
           
}

         Yukarıdaki işlemleri tamamlayınca activity_main.xml e geri dönüyorum ve buraya bir buton ekliyorum.
                Şimdi de MainActivity.java dosyasına “src” klasörü altından açıyorum. Buraya butona basıldığında yeni ekranımın açılması için gerekli kodları ekleyelim. Öncelikle butona listener ekleyeceğimiz için onClickListener ı implement ediyorum ve Override metodu olan “onClick( )”  metodunu ekliyorum.

                Bu işlemlerden sonra “onCreate( )” metodu içerisine aşağıdaki kodları ekliyorum.

Button buton =(Button)findViewById(R.id.button1);
buton.setOnClickListener(this);

                Böylece butonu tanımladık ve listener ekledik.

                “onClick()” metoduna geliyorum ve kodlarımı ekliyorum metodun son hali aşağıdaki gibi
            @Override
            public void onClick(View arg0) {
                        // TODO Auto-generated method stub
                        switch (arg0.getId()) {
                        case R.id.button1:
                                   Intent i = new Intent(this,ekran.class);
                                   startActivity(i);  
                                   break;

                        default:
                                   break;
                        }
            }

         Yukarıdaki kodda switch-case ifadesi ile hangi butona basilciğini “id” değerine bakarak karar verdik. Yeni bir Intent nesnesi ile eklediğimiz yeni ekranin sınıfını burada belirtmiş olduk. Hemen ardından “startActivity(intent )” metoduyla butona basıldığında yeni ekranın açılacağını belirtmiş olduk.

                Buraya kadar her şey tamam ama bu aşamada çalıştırırsak hiçbir sonuç alamayacağız çünkü AndroidManifest.xml i duzenlemedik.AndroidManifest.xml i açtığımızda başlangıçta oluşturulan MainActivity için  <activity></activity> tag larının bulunduğunu görebiliriz. Biz sonradan yeni bir xml eklediğimizde buraya <activity> yi kendimiz eklemeliyiz.

<activity android:name="com.example.uygulama2.ekran"></activity>

                com.example.uygulama2.ekran  kısmı benim sonradan oluşturduğum “ekran.java” dosyasıdır. Eşittir den sonraki çift tırnakları ekleyip  “Ctrl + Space” tuşlarına bastığımızda derleyici bize seçenekleri gösterecektir.

                Hazır hale geldiğimize göre uygulamayı çalıştırabiliriz.

İndirmek isteyenler için uygulamayı diskten paylaşıyorum!


Ekran Görüntüleri


 

0 yorum:

Yorum Gönder