11 Temmuz 2013 Perşembe

Android 3(Genel Bakış)
               
Package Explorer

                Önceki yazılarımda ilk projemizi oluşturduk , android virtual device ayarlarını yaptık ve run ederek çalıştırdık. Şimdi de biraz derleyicimizin genel olarak tanıyalım. Bunun için ilk olarak Package Explorer dan başlayalım. Burası derleyicinin solunda bulunan projemizin bütün klasör ve dosyalarının bulunduğu penceremiz. Eğer burası açık değilse Window-->Show View-->Package Explorer şeklinde açabiliriz.                Burada “src” kısmında projemizin java dosyası bulunuyor.Projemizin kod kısmini buradan düzenliyoruz.

                “gen” klasöründe ise BuildConfig.java ve R.java bulunmaktadır. Bu java kodları programın temel kodlarıdır ve program baslarken ilk bilgileri buradan alır. Eğer herhangi bir yerini değiştirirsek program istediğimiz gibi çalışmayacaktır. Bu yüzden bu java dosyalarının kullanımını tam bilmeden bu kodlarla uğraşmamız pek doğru olmayacaktır.

                “libs” klasöründe kütüphaneler bulunuyor.

                “res” klasörü ise proje hazırlarken en çok kullanacağımız klasör olacaktır. Buradaki “drawable ...dpi” klasörleri resim tutmak için kullanılıyor. Bu klasörlerin birden fazla olması ekleyeceğimiz resim dosyasının boyutuna göre değişmektedir.

                “layout” klasörü bizim “activity_main.xml” dosyamızın bulunduğu yerdir. Projemizin görsel kısmını buradan düzenliyoruz. Ayrıca yeni bir pencere eklemek istediğimizde de buraya yeni bir .xml dosyası ekliyoruz.

                “values” klasörü ise projeyi düzenlemek için kullanılır. Örneğin yeni renk , tema veya yazı oluşturabiliriz. Bu klasörün temel mantığı önceden tanımladığımız ayarları kaydetmek ve düzenli bir şeklide tutmaktır. Bu sayede kayıt ettiğimiz ayarları projenin istediğimiz yerinde kolayca kullanabiliriz. Bunu yeri geldiğinde daha detaylı öğreneceğiz.

                “AndroidManifest.xml” ise projemizin temel özelliklerinin tutulduğu .xml dosyasıdır. Örneğin sdk sürümü , target surumu , tema , ikon , ...

              Aslında ilk bakışta çok karmaşık gelse de bütün bu klasörler projemizi bir düzene sokmak ve kolay bir kullanım içindir.

Palette
                Sürükle bırak mantığı için düzenlenmiş birçok component içeren penceremizdir. Ekranda gözükmesi için .xml dosyamızın açık olması gerekir. Yani .java kodu  veya başka bir yer açıksa  palette gözükmeyecektir..xml dosyasının “res/layout” altında olduğunu unutmayalım.

Properties

                Projemize eklediğimiz componentlerin özelliklerini hızlı bir şekilde değiştirebileceğimiz penceredir. Eğer ekranda açık değilse Window-->Show View-->Properties ile açabiliriz.


0 yorum:

Yorum Gönder