28 Haziran 2013 Cuma

MySQL 8 (Fonksiyonlar)
ABS(A)
A’nın mutlak değeri
POW(A,B)
A’nın B’inci kuvveti
MOD(A,B)
A’nın B’ye bölümünden kalan
CEILING(A)
A’yı aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
FLOOR(A)
A’yı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
PI()
Pi sayısı
LN(A)
A’nın logaritması
LOG10(A)
A’nın 10 tabanına göre logaritması
LEAST(A,B,C)
A , B , C sayılarının en küçüğü
GREATEST(A,B,C)
A , B , C sayılarının en büyüğü
DEGREES(A)
A radyan değerini dereceye çevirir
RADIANS(A)
A derece değerini radyana çevirir
RAND(A)
A sayısını randum olarak üretir
COS(A)
A ’nın kosinüs değerini hesaplar
SIN(A)
A’nın sinüs değerini hesaplar
TAN(A)
A’nın tanjant değerini hesaplar
MIN(sütun)
Sütundaki en küçük değeri seçer
MAX(sütun)
Sütundaki en büyük değeri seçer
SUM(sütun)
Sütundaki değerleri toplar
AVG(sütun)
Sütundaki değerlerin ortalamasını hesaplar
COUNT(sütun)
Sütundaki veri sayısını bulur
STDDEV(sütun)
Sütundaki verilerin standart sapmasını bulur
VARIANCE(sütun)
Sütundaki verilerin varyansını bulur
Mysql de yukarıdaki fonksiyonlar tanımlıdır. Kullanımları ise oldukça basittir. Örneğin belirli bir sütundaki veri sayısını hesaplamak için “COUNT()” fonksiyonunu kullanabiliriz. Bunun için komut satırımız aşağıdaki gibi olabilir;

SELECT COUNT(sutun_adı) FROM  tablo_adı;
            
           Matematiksel işlemler içinde yukarıdaki fonksiyonlardan yararlanabiliriz. Yukarıdaki fonksiyon ve dört işlem örnekleri aşağıdadır:

SELECT 82 / 4; (Sonucu float olarak dönderir)

SELECT 89 % 3;(Kalan işlemi)

SELECT POW(3,6);(3 üzeri 6)

SELECT LEAST(4,2,56);(Sayıların en küçüğü 4)

SELECT FLOOR(1.56);(1 değerini dönderir)

0 yorum:

Yorum Gönder