27 Haziran 2013 Perşembe

MySQL 7(Sütun işlemleri)


Tablo ismini değiştirmek için;

ALTER TABLE tablo_adı RENAME tablo_adı(yeni);

ALTER TABLE uye RENAME uyeler; //uye tablosunun ismini uyeler olarak değiştirir. 

Tablodaki sütunun veri tipini değiştirmek icin;

ALTER TABLE tablo_adı MODIFY sütun_adı yeni_veritipi;

ALTER TABLE uyeler MODIFY no SMALLINT;//uyeler tablosundaki no sütununun değeri smallint olarak değiştirildi. 

Yeni sütun eklemek için;

ALTER TABLE tablo_adı ADD yeni_sütunun_adı veri_tipi;

ALTER TABLE uyeler ADD yil int;//uyeler tablosuna int değerli yil sütunu eklenir.

 Sütuna yeni isim vermek icin;

ALTER TABLE tablo_adı CHANGE şimdiki_ad yeni_ad veri_tipi;

ALTER TABLE uyeler CHANGE ogr ogrenci varchar(12);//ogr  sütununun adı ogrenci olarak değiştirildi ve 
veri tipi varchar(12) olarak düzenlendi.

Sütunu silmek için;

ALTER TABLE tablo_adı DROP sütun_adi;

ALTER TABLE uyeler DROP yil;//uyeler tablosundaki yil sütunu silinir.

Tabloyu silmek için;

DROP TABLE tablo_adi;

Mysql şifremizi değiştirmek için;

Set password = password(“12345”);//Şifreyi 12345 olarak değiştirir.Server ‘ ı kapatıp açtığımızda konsol bizden şifre isteyecektir.

0 yorum:

Yorum Gönder