26 Haziran 2013 Çarşamba

MySQL 6 (Sıralama,Güncelleme,Silme)ORDER BY Komutu


Sıralama işlemi için “ORDER BY” komutunu kullanıyoruz.Genel kullanımı aşağıdaki gibidir:

Select alan1 From tablo_adı Order By alan2 ;

Select alan1 From tablo_adı Order By alan2 desc;

                İlk komutta artan sıralama ile sıralanır.Eğer biz azalan sıralama ile sıralanmasını istiyorsak ikinci komut satırındaki  “DESC” komutunuda eklemeliyiz.Sütunlar arasıda farklı sıralama yapmak istiyorsak aşağıdaki gibi bir kullanım mevcuttur:

Select alan1,alan2 From tablo_adı Order By alan3,alan4;

Select alan1,alan2 From tablo_adı Order By alan3,alan4 Desc;

                Birinci kullanımda alan1 ve alan2 sıralama sonucu ekranda gözükecek sütunları belirtir.”ORDER BY” komutundan sonra önce alan3’e göre sıralar , sonra bu sıralanmış hali bozmadan alan4 sıralamasını yapar.Bir örnekle açıklayacak olursak önceki yazılarımda kullandığım üye tablosunu yine kullanıyorum ve aşağidaki komutu veriyorum:

Select ad,sifre from uye order by  ad , sifre desc;

                Bu komutta once isme göre sıralanır ve sonra bu sıralanmış isimler kendi içerisinde şifre sıralamasına göre azalan sırada sıralanır.Sıralanmış halin ekran görüntüsü:


UPDATE Komutu                Bu komut veritabanımızdaki bilgileri yenileriyle güncellememize olanak sağlar.Tüm verileri değiştirmek istiyorsak aşağıdaki gibi bir kullanım işimizi görecektir:

Update tablo_adı Set alan1 = ‘  ’;

                Tek tırnak içerisine yazdiğımız bilgi tablomuzdaki bütün alan1 sütununa uygulanir.Örneğin tırnak içerisine isim yazdık.Alan1 ‘ in “ad” sütunu olduğunu varsayarsak bütün satırlardaki ad sütununda tırnak içerisinde yazdığımız isim yazacaktir.

                Yukarıdaki kullanımdan ziyade hedef belirterek günceleme yapmak daha uygundur.Bunun için komutumuz aşağidaki gibi olabilir:

Update tablo_adı Set alan1 = ‘ ’ Where alan2 = ifade;

Update uye Set ad = ‘mahmut’ Where no = 4;

                Burada örnek üzerinden inceleyecek olursak  ”no”  sütunundaki , içerisinde 4 değeri bulunan satırın “ad”  kısmını günceller. 
 


DELETE Komutu


                Girdiğimiz verilerden bir satırı komple silmek için “DELETE” komutunu kullanıyoruz.Genel kullanım şekli aşağidaki gibidir:

Delete from tablo_adı where alan1 = …;

Delete from uye where no = 3;

                Alttaki komut satırında ben uye tablosu içerisinde  “no” sütununda 3 değeri bulunan satırın silinmesini sağlamış oldum.

0 yorum:

Yorum Gönder