23 Haziran 2013 Pazar

MySQL 3(Tablo Oluşturmak)
Oluşturduğumuz veritabanını “use” komutu seçip içerisinde işlemler yapmaya başlayabiliriz.Ayrıca bu komut noktalı virgül gerektirmez.Veritabanının durumu hakkındaki bilgiler için ise “status” komutunu kullanabiliriz.

use veri_tabani
status;

Tablo Oluşturmak

                use” komutunu da ögrendikten sonra şimdi veritabanı içerisinde tablo oluşturalım.Bunun için MySQL içerisindeki veri türlerini biraz inceleyelim(ençok kullanılanlar):

int : Tamsayı değerleri için kullanılır.1,2,3,4... gibi.Değer aralığı ise -2^31(-2,147,483,648) ile 2^31-1 (2,147,483,647)

varchar (n): Karakter dizileri için kullanılır.Başlangıçta belirtilen n değeri kadar harfi saklar.

text(n) : Metinlerinizi saklayan bir metin alanıdır.

date : Yıl.Ay.Gun şeklinde tarih değerleri saklayabilir.1000-01-01 ile 9999-12-31 arasındakı tarih değerleri geçerlidir.

timestamp :  yıl , ay , gun , saat , dakika , saniye şeklinde tarih değerlerini saklayabilir.Aralığı ise 1970-01-01 00:00:01 ile 2038-01-19  03:14:07

                Bunlar haricinde ise char , date , time , year , set , enum ,float , bit , decimal gibi daha çok veri türleride bulunmaktadir.Bunları yeri geldikçe kullanarak daha iyi oğrenebiliriz.

                Simdi tablo oluşturabiliriz.”deneme” isimli veritabanı ile devam ediyorum.Olusturacağım tablo ise ogr(ogrenciler) olsun ve tabloda ogr_no , ad ,derece şeklinde üc sütun bulunsun:

use deneme
create table ogr (ogr_no int,
-->ad varchar(20),
-->derece int );

                Olusturduğumuz tabloları da yine “drop” komutu ile silebiliriz.”describe” komutu ile de tablomuz hakkındaki bilgileri görüntüleyebiliriz.Tablomuzu görmak için ise "show tables" komutunu vermeliyiz.

0 yorum:

Yorum Gönder