15 Nisan 2013 Pazartesi

Java Gui--1(JFrame)


Java'da grafik görsel arayüz(Graphic User Interface) oluşturmak için Swing kütüphanesi kullanılır.Bu kütüphanenin içerisinde normal bir program arayüzündeki (button,textfield,label,panel...) elemanların tamamı bulunur.Ayrıca  bu elemanlarla ilgili birçok metod  da içermektedir.Kütüphaneyi kullanabilmek için:

import javax.swing.*; 

 şeklinde import etmeliyiz.

İlk Swing Çalışmamız: 

 

 1. import javax.swing.JFrame;

 2. public class Deneme1 {
 3.     public static void main(String[] args) {
 4.         JFrame frame = new JFrame();
 5.         frame.setTitle("Java Gui");
 6.         frame.setSize(300, 300);
 7.         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 8.         frame.setLocationRelativeTo(null);
 9.         frame.setVisible(true);
 10.     }
 11. }
Bu şekilde ekranda ilk boş penceremizi oluşturmuş olduk.Burada sırası ile aşağıdaki işlemleri yaptık:
 • 3. satırda JFrame i import ettik
 • 7. satırda JFrame sınıfına "frame" isimli nesnemizi oluşturduk
 • 8. satırda "setTitle( )" metotudunu kullandık.Bu pencerenin ismini belirttiğimiz metottur.
 • 9. satırda "setSize( )" metodunu kullandık.Bu metod ile penceremizin en ve boy miktarlarını piksel olarak yazdık.
 • 10.satırda ise "setDefaultCloseOperation()" metodunun içerisine "JFrame.EXIT_ON_CLOSE" yazarak penceremizi kapattığımızda programın sonlanmasını sağladık.Eğer bu metodu kullanmasaydık açılan pencereyi kapattığımız halde program arka planda çalışmaya devam edecekti.
 • 11. satırda "setLocationRelativeTo( )" metodu ise parantez içine "null" yazılması sayesinde penceremiz  ekranın tam ortasında açıldı.Bu metodu yazmadığımız takdirde penceremiz ekranın sol üst köşesinde açılacaktı.
 • 12. satır ise en önemli metodumuzu içermektedir.Bu metod penceremizin ekranda görüntülenmesini sağlar."setVisible(true)" yazmadığımızda ekranda hiçbir pencere açılmadan program sonlanacaktı.
Yukarıdaki kodları yazıp derlediğimizde aşağıdaki gibi bir boş pencere açılacaktır:


METOD
AMAÇ
void setTitle(String)
String bir ifade kullanarak JFrame ‘in başlığını ayarlamamızı sağlar
void setSize(int , int)
JFrame’in en ve boyunu piksel olarak ayarlamamızı sağlar
String getTitle()
JFrame’in başlığını geri döndürür
void setVisible(boolean)
JFrame’in görünürlüğünü ayarlamamızı sağlayan metottur."true" ile JFrame görünür "false" ile görünmez

void setBounds(int , int , int , int)
JFrame’iniz normalde yerinin belirtmediğiniz takdirde ekranın sol üst köşesinde açılacaktır.Bu metodla pencerenin ekrandaki yeri belirlenebilir.İlk iki int değeriyle ekrandaki yeri,son iki int değeri ile de pencerenin en ve boyunu ayarlayabiliriz.


0 yorum:

Yorum Gönder