28 Nisan 2013 Pazar

Java Gui--7(Color) 

Using Color

    Java ' da renkleri uygulamalarımızda kullanarak daha etkili veya ilgi çekici hale getirebiliriz.Renkler Color sınıfı altında toplanmıştır.Color sınıfı ile “setBackground( )” ve “setForeground( )” gibi metotlarla uygulamanızdaki pencere veya ögelere renk verebilirsiniz.
Bu sınıfı kullanmak için öncelikle import etmeliyiz ardından bir nesne oluşturarak kullanıma başlayabiliriz.

import java.awt.*;

Color renk = new Color( r , g , b );

   Yukarıdaki “Color( r , g , b)” r red , g green ve b de blue’yu temsil eder.Biz sırası ile “r , g ,b” yerlerine “int” olarak değer vererek istediğimiz rengi elde edebiliriz. Verebileceğimiz “int” aralığı ise “0 – 255” olmalıdır.

     Örneğin bir buton oluşturduk ve renklendirmek istiyoruz.O zaman direk “setBackground(Color.RED)” şeklinde de renk verebiliriz.

JButton buton = new Jbutton(“Basma”);

buton.setBackground(Color.CYAN);

Örnek Uygulama


    Oluşturacağımız pencere ve bu pencereye ekleyeceğimiz butonun rengini değiştireceğiz.


import java.awt.*;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JFrame;public class ColorDemo extends JFrame{

    Color renk = new Color(100, 1, 100);

    Container con = getContentPane( );

    JButton buton = new JButton("Basma");

   

    public ColorDemo(){

        super("Renk Deneme");

        setLayout(new FlowLayout( ));

        setLocationRelativeTo(null);

        setSize(250, 200);

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        setVisible(true);

        con.setBackground(renk);

        con.add(buton);

        buton.setBackground(Color.CYAN);

        buton.setForeground(Color.RED);

    }

    public static void main(String[] args) {

        ColorDemo demo = new ColorDemo();

    }

}

Ekran Görüntüsü:


0 yorum:

Yorum Gönder