26 Nisan 2013 Cuma

Java Gui--5(JComboBox)
JComboBox

      JComboBox ' i kullanmak icin önce JComboBox sınıfına ait bir nesne oluşturuyoruz.Daha sonra “addItem( )” metodunu kullanarak JComboBox ' ın içerisine alternatif seçimlerimizi ekliyoruz

JComboBox comboBox = new JComboBox( );

comboBox.addItem("deneme1");
comboBox.addItem("deneme2");
         Ayrıca bir String dizisini de direk olarak JComboBox ' a ekleyebiliriz

String[ ] dersler = {"Matematik","Fizik","Kimya"};

JComboBox comboBox = new JComboBox(dersler);
 

METOD
AMAC
void addItem(Object)
 Listeye yeni öge ekler
void removeItem(Object)
 Listedeki ögeyi siler
void removeAllItems( )
 Listedeki bütün ögeleri siler
int getItemCount( )
 Listedeki ögelerin sayısını dönderir
int getMaximumRowCount( )
Scrool bar(kaydırma çubuğu) kullanmadan en fazla ne kadar satır penceremizde görebilcegimizi
bize "int" olarak dönderir
int getSelectedIndex( )
Secili ögenin kaçıncı sırada olduğunu geri dönderir
Object getSelectedItem( )
Secili ögeyi “object” olarak geri dönderir
void setEnabled(boolean)
Eğer “false” yaparsak JComboBox penceremizde görürüz ancak değiştiremeyiz
void setMaximumRowCount(int)
Bu metot ile JComboBox ' a tıkladığınızda alttaki seçenekleri girdiğiniz “int” değeri adetince gruplayarak görünmesini sağlar
void setSelectedIndex(int)
JComboBox ilk açıldığında hangisinin seçili olacağını ayarlamamızı sağlar


  

Örnek Uygulama

Ekran görüntüsü verilen uygulamanın kodu aşağıdaki gibidir:


import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;

public class JComboBoxDemo extends JFrame{
   
   
    String[] dersler = {"C#","C","C++","Java"};
    JComboBox comboBox = new JComboBox(dersler);
    public JComboBoxDemo( ){
       
        comboBox.addItem("Php");
        comboBox.setSelectedIndex(3); /*Burada dizinin 3. ogesi secilmistir.Ilk
        program calistiginda "Java" secili olacaktir*/
        //Object x = comboBox.getSelectedItem( );
        add(comboBox);
        //int x = comboBox.getMaximumRowCount( );
        //System.out.println(x);
        setLayout(new FlowLayout( ));
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(200, 200);
        setLocationRelativeTo(null);
        setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        JComboBoxDemo demo = new JcomboBoxDemo( );
    }
}

0 yorum:

Yorum Gönder