26 Nisan 2013 Cuma

Java Gui--4 (JCheckBox)

 

JCheckBox

    Kullanıcının mouse tıklayarak seçim yapmasını sağlayan Swing bileşenidir


Kullanim şekilleri:

JCheckBox box1  = new JCheckBox( );  //Yazı ve seçim yoktur

JCheckBox box2  = new JCheckBox(“Deneme”);  //Sadece yazı var seçili değil

JCheckBox box3  = new JCheckBox(“Deneme”,false);  //Yazı var seçili değil

JCheckBox box4  = new JCheckBox(“Deneme” , true);  //Yazı ve seçili

METOD
AMAC
 void setText (String)
JCheckBox taki yaziyi duzenler
String getText ( )
JCheckBox taki yaziyi geri donderir
void setSelected (boolean)
JCheckBox in yanindaki kutucugun isaretini true ya da false yapmamizi saglar
boolean isSelected ( )
JCheckBox in yanindaki kutucugun “true” ya da “false” oldugunu geri donderir


  


    JCheckBox ' ın yazısını değiştirmek için "setText(String)" metodunu kullanırız

box1.setText("Çay", true);


    JCheckBox ' ın yazısını geri döndermek için "getText( )" metodunu kullanırız

String deneme = box1.getText( ); //"deneme" stringi "box1" deki yazana eşit oldu

     JCheckBox 'ı seçili yapmak ya da yapmamak için "setSelected( )" metodu kullanılır.Eğer "true" olursa seçili "false" olursa seçilmemiş olur

box1.setSelected(true); // Şuan seçilmiş durumdadır
box1.setSelected(false); //Şuan seçilmemiş durumdadır

     JCheckBox 'ın seçili olup olmadığını kontrol etmek için "isSelected( )" metodunu kullanabiliriz

if(box1.isSelected){
      // Yapmak istediğiniz işlemler buraya yazılabilir
}

JCheckBox Örneğiimport java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;

public class JCheckBoxDemo extends JFrame{
   
    JLabel soru = new JLabel("Ne icmek istersiniz? ");
    JCheckBox kola = new JCheckBox("Kola", false);
    JCheckBox kahve = new JCheckBox("Kahve", false);
    JCheckBox su = new JCheckBox("Su", false);
    JCheckBox ayran = new JCheckBox("Ayran", true);
   
    public JCheckBoxDemo( ){
        setLayout(new FlowLayout( ));
        setSize(275, 150);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setVisible(true);
        Font font =new Font("Verdana", Font.ITALIC, 25);
        soru.setFont(font);
        su.setSelected(true);
        add(soru);
        add(kola);
        add(kahve);
        add(su);
        add(ayran);
    }
    public static void main(String[ ] args) {
        JCheckBoxDemo demo = new JCheckBoxDemo();
    }
}


     Derleyip çalıştırdığımızda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır:0 yorum:

Yorum Gönder