20 Nisan 2013 Cumartesi

Java Gui--3 (JTextField & JButton) 

JTextFields

     Oluşturduğumuz pencerelerde satır halinde yazı girişi yapabilmek için JTextField ları kullanırız. JTextfield ların kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:
  •          public JTextField( )  yeni JTextField oluşturmamızı sağlar
  •          public JTextField(int columns) belirtilen sütun sayısı uzunluğunda JTextField oluşturur
  •          public JTextField(String text) belirtilen text’i içeren JTextField oluşturur
  •          public JTextField(String text,int columns) belirtilen text’i içeren sütun uzunluğunda JTextField oluşturur
Örneğin 10 uzunluğundaki JTextField oluştumak istediğimizde aşağıdaki gibi olmalıdır:

JTextField text = new JTextField(10) ;

Daha sonra bunu JFrame’e eklemek için (JFrame nesnemiz frame olsun)

frame.add(text) ;

yapmalıyız.”text”in içne yazı eklemek istersek “setText( )” metodunu kullanmak işimizi görecektir.

text.setText(“Thank you”);

            getText( )” metodu ise “text” in içerisindeki string ifadeyi geri dönderir.

String metin = text.getText( );

            JTextField gizlenebilir yapıdadır.Yani kullanıcının metin girmesini engelleyebiliriz.Bunun için 
setEditable( )” metodunu kullanmamız yeterli olacaktır.Eğer

text.setEditable(false)…………………JTextField’a kullanıcı yazı yazamaz
text.setEditable(true)………………….JTextField’a kullanıcı yazı yazabilir

JButton

            JFrame’e buton eklemek için JButton’u kullanırız.JButton’un kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:
  •          public JButton( ) yeni bir buton oluşturur(Butonda yazı içermez)
  •          public JButton( Icon icon) belirtilen resim veya ikon ile bir buton oluturur
  •          public JButton(String text) belirtilen yazı butonun üstünde olacak şekilde yeni bir buton oluşturur
  •          public JButton(String text,Icon icon) resim ve yazı içeren bir buton oluşturur
  •          public JButton(Action a) belirtilen türde bir olayı sağlayan buton oluşturur(Action bir Java sınıfıdır)
Örneğin üzerinde “Basma” yazan bir JButton oluşturalım:

JButton buton = new JButton(“Basma”) ;

JButton oluşturmanın bir diğer yolu ise “add( )” foknsiyonunu kullanmaktır.

frame.add(new JButton(“Buton”)) ;

            “setText( )” metoduyla JButton’un üzerindeki yazıyı değiştirebiliriz.
buton.setText(“Hazır olduğunda bas”) ;

Örnek Uygulama:

import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.awt.HeadlessException;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public class JDemo extends JFrame{

    public JDemo( ){
        super("JTextField--JButton");

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        setSize(300, 150);

        JLabel baslik = new JLabel("JtextField & JButton Ornek");

        baslik.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));

        JLabel isim = new JLabel("Isminizi yaziniz :");

        JTextField name = new JTextField(12);

        JButton buton = new JButton("Devam");

        setLayout(new FlowLayout());

        add(baslik);

        add(isim);

        add(name);

        add(buton);

        setVisible(true);
    }
   
    public static void main(String[] args) {
        JDemo d = new JDemo();
    }
}


Ekran görüntüsü
0 yorum:

Yorum Gönder